Visegrad 4 Bicycle Race

Wyścig przeniesiony na 13 września
/ The race postponed on September 13

Regulamin Wyścigu / Regulations:

 

Przebieg trasy / Course of the route:
Wyniki 2019 / Results 2019: