Sędziowie

Zarząd Kolegium Sędziów DZKol:

Przewodniczący:
  • Zbigniew Jaszowski
Członkowie:
  • Wiesław Kucab
  • Katarzyna Nijander
  • Rafał Stasiak

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej:


Druk delegacji sędziowskiej:


Druk sprawozdania z zawodów: