Sędziowie

Zarząd Kolegium Sędziów DZKol:

Przewodniczący:
  • Zbigniew Jaszowski
Członkowie:
  • Wiesław Kucab
  • Katarzyna Nijander
  • Rafał Stasiak

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej:

Wniosek można pobrać jako:

  • PDF (dokument nieedytowalny)
  • DOC (dokument edytowalny)

Druk delegacji sędziowskiej do pobrania


Uchwała w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego z dnia 9 listopada 2020 roku

W związku z panującym stanem epidemii związanym z choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo Koleżanek i Kolegów sędziów, przedłuża się kadencję obecnego Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego do czasu zakończenia stanu epidemii.

Podstawa Prawna: Tarcza antykryzysowa 4.0, Art. 27 i 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086), Prawo o stowarzyszeniach art. 10 ust. 1f z 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2019r. poz. 713 0raz Dz.U. z 2020 poz. 695).

Za Kolegium Sędziów DZKol
Władysław Żyndul
Przewodniczący Kolegium