Władze

Zarząd Dolnośląskiego Związku Kolarskiego

PREZES

Rafał Jurkowlaniec

ZARZĄD

Bolesław Bałd                                           Wiceprezes ds. sportowych
Przemysław Bednarek                             Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bartosz Huzarski
Janusz Jasiński
Dominik Kłosowski
Elżbieta Mikołajczak                                Sekretarz Zarządu
Joanna Wołodźko                                     Wiceprezes ds. marketingu
Władysław Żyndul                                   Przewodniczący Kolegium Sędziów


KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Chodorowski
Leszek Gucwa
Jadwiga Wójt

DELEGACI NA WALNY ZJAZD PZKOL

Bolesław Bałd
Przemysław Bednarek
Kamil Dziedzic
Elżbieta Mikołajczak
Wacław Skarul
Joanna Wołodźko