Przedłużona kadencja Kolegium Sędziów DZKol

Uchwała z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we Wrocławiu.

W związku z panującym stanem epidemii związanym z choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo Koleżanek i Kolegów sędziów, przedłuża się kadencję obecnego Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego do czasu zakończenia stanu epidemii.

Podstawa Prawna: Tarcza antykryzysowa 4.0, Art. 27 i 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086), Prawo o stowarzyszeniach art. 10 ust. 1f z 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2019r. poz. 713 0raz Dz.U. z 2020 poz. 695).

Za Kolegium Sędziów DZKol
Władysław Żyndul
Przewodniczący Kolegium

Zdjęcie: Dariusz Krzywański | DKP Cycling&Life

No Replies to "Przedłużona kadencja Kolegium Sędziów DZKol"