Spotkanie dla dotyczące wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu  dotyczącym wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu UM.

Spotkanie odbędzie się w środę, 18 grudnia, o godzinie 10:00 w sali 510 Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23.

Tematem spotkania będzie instrukcja właściwego wypełniania dokumentów, omówienie wymogów formalnych, pokazanie najczęściej popełnianych błędów oraz prezentacja założeń otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku.

UWAGA! W spotkaniu może uczestniczyć 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.Potwierdzeniem możliwości udziału w szkoleniu będzie mail zwrotny wysłany na adres mailowy zgłoszenia.

Zgłoszenia należy wysyłać:

 

No Replies to "Spotkanie dla dotyczące wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego"