1 result for tag: Cykl Czasówek Karkonoskich: XIII Czasówka Sudecka Górska

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej DZKol w sprawie regulaminu XIII Czasówki Sudeckiej Górskiej

W odpowiedzi na przesłany do mnie email Karkonoskiego Stowarzyszenia Cyklistów z dnia 09.04.2017r. informuję, iż w dniu 18.03.2017r. otrzymaliśmy do zatwierdzenia regulamin na wyścig pn: "Cykl Czasówek Karkonoskich: XIII Czasówka Sudecka Górska" planowany do rozegrania w dniu 30.04.2017r. Regulamin ten nie ... More