Ważna informacja o czasowym zawieszeniu wydawania licencji

W związku z awarią serwera obsługującego system wydawania licencji Sinko informujemy, że wznowienie wystawiania licencji nastąpi niezwłocznie po dokonaniu naprawy oraz otrzymaniu w tej sprawie stosownej informacji z Polskiego Związku Kolarskiego.

Wypełnione wnioski wciąż można przesyłać
  • mailem: dzkol@dzkol.eu
  • lub pocztą na adres: Dolnośląski Związek Kolarski, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
INFORMUJEMY ŻE: wnioskodawca mailem otrzymuje skan licencji, a oryginalny dokument wysyłany jest pocztą tradycyjną pod podany we wniosku adres.

W dniach 17-31 marca br. informacje dot. wyrabiania licencji można uzyskać pod adresem: dzkol@dzkol.eu lub pod nr tel. +48 665 072 655.


WNIOSEK wraz z informacjami o procedurach i numerem konta znaleźć można na stronie www.dzkol.pl w zakładce WYRÓB LICENCJĘ (bezpośredni link: www.dzkol.pl/licencje).

No Replies to "Ważna informacja o czasowym zawieszeniu wydawania licencji"